Kontakt policajci

"Policija u zajednici" nova je smjernica policijskog djelovanja u okviru koje policijski službenici (kontakt-policajci) s predstavnicima gradova i ostalih institucija zajedno rješavaju probleme na području lokalne zajednice.


Strategijom "Policija u zajednici" predviđeni su projekti:  
 
  • reforma rada policije u odori
  • razvoj kriminalističke prevencije
  • organizacija komunalne prevencije
  • reforma odnosa s javnošću
  • reforma policijskog obrazovanja
  • demokratizacija policije
 
Kontakt-policajci su raspoređeni po kontakt-područjima za koje su nadležni, unutar područja nadležnosti policijske postaje Pakrac. Veličina kontakt-područja određuje se prema broju stanovnika, broju važnijih institucija, broju kaznenih i prekršajnih djela, odnosno prema sigurnosnim događajima.
 
Uvođenjem modela "Policija u zajednici", policija se značajno oslanja na uključenost građana, na onaj odnos povjerenja koji građani dobivaju u svakodnevnom kontaktu sa svojim kontakt policajcem. Provedbom ovog modela događaju se promjene na razini ponašanja policijskih službenika i građana, ali i na promjeni stavova, vjerovanja, vrijednosnog sustava i identiteta. Policija u zajednici prepoznaje i praktično uvažava potrebu policije za suradnjom s građanima.