Policijske postaje

Policijska postaja Pakrac

Mjesto: Pakrac
Adresa: Matice Hrvatske 4
Telefon: 034/454 639
Faks: 034/454 602

Kontakt-policajci Policijske postaje Pakrac

  
 
 


Policijska postaja Pakrac obuhvaća područje gradova Pakraca i Lipika, koje zauzima površinu od 570,82 km², a na istom je nastanjeno 15 529 stanovnika.
Od važnijih prometnica područjem u nadležnosti Policijske postaje Pakrac prolaze četiri državne ceste, i to: D 5 (G. P. Terezino Polje - Virovitica - V. Zdenci - Daruvar - Okučani - G. P. St. Gradiška), D 26 (Vrbovec - Čazma - Garešnica - Dežanovac - Daruvar), D 38 (Pakrac - Požega - Pleternica - Đakovo) i D 47 (Lipik - Novska - H. Dubica - H. Kostajnica - Dvor).

Policijska postaja Pakrac mješovita je policijska postaja te shodno tome u njoj djeluju operativno dežurstvo, temeljna policija, kriminalistička policija, kao i upravni poslovi.

Operativno dežurstvo zaprima dojave od građana ili Operativno–komunikacijskog centra Policijske uprave požeško-slavonske. Prati i usmjerava izvršenje zadataka, upućuje policijske službenike kriminalističke i temeljne policije na izvršenje zadaća na terenu, a u koordinaciji sa rukovodstvom Policijske postaje, kao i Operativno–komunikacijskim centrom Policijske uprave.
           
Temeljna policija obavlja poslove zaštite života, prava, sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštite imovine, sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela, prijestupa i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela, prijestupa i pre­kršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje cestovnim prometom, poslove sa strancima na temelju zakona te druge poslove određene zakonom.

Kriminalistička policija bavi se poslovima sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela, prijestupa i prekršaja te traganja za počiniteljima kaznenih djela, prijestupa i pre­kršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, a organizirana je preko policijskih službenika koji rade na poslovima obrade kriminaliteta. Obavljaju poslove iz područja općeg, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, poslove suzbijanja zlouporabe opojnih droga, poslove suzbijanja maloljetničke delikvencije i kazneno–pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.

Upravni poslovi obavljaju poslove određivanja MBG, prijave i odjave prebivališta, prijave boravišta, izdavanja osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, obavljaju poslove registracije vozila, poslove nabavke i registracije vatrenog oružja, poslove državljanstva i poslove vezane za boravak i rad stranaca.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Robert Hrastić.

Policijska postaja Požega

Mjesto: Požega
Adresa: Hrvatskih branitelja 86
Telefon: 034/271 728, 454 539
Fax: 034/454 502       

Kontakt-policajci Policijske postaje Požega


Policijska postaja Požega teritorijalno obuhvaća područje grada Požege, općine Brestovac, Jakšić, Kaptol, Velika s pripadajućim naseljima, kao i naselja Vetovo i Ovčare, koja se nalaze na području općine Kutjevo.            
Područje Policijske postaje Požega prostire se na površini od 675 km², obuhvaća 127 naselja u kojima živi oko 50 000 stanovnika.
Na području Policijske postaje Požega ističe se grad Požega kao administrativni centar i sjedište Požeško-slavonske županije, gdje se još nalaze zgrade Gradskog poglavarstva grada Požege, Općinsko i državno odvjetništvo, Prekršajni, Općinski i Županijski sud, Zatvor i Kaznionica u Požegi, Središte za odgoj i obuku vojnika HV-a, niz novčarskih ustanova, Opća županijska bolnica Požega, velik broj ugostiteljskih objekata, kao i niz odgojno-obrazovnih ustanova, vrtića, osnovnih i srednjih škola, Veleučilište, autobusni i željeznički kolodvor. Grad Požega je ujedno i najgušće naseljeno područje gdje prebiva oko 28 000 stanovnika.  Policijska postaja Požega je postaja mješovitog tipa. U njoj djeluje operativno dežurstvo, temeljna, prometna i kriminalistička policija.
Operativno dežurstvo od 00.00 do 24.00 sata zaprima dojave građana te po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućuje policijske službenike na izvršavanje potrebnih zadaća te zatim usmjerava i koordinira radom tih policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja zadaće ophodnji na postajnom području, vrši prevenciju kaznenih djela i prekršaja, traganje za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja, vrši intervencije prema dojavama građana, vrši osiguranje javnih okupljanja, sportskih, kulturnih, političkih i drugih manifestacija te obavlja i pruža asistencije prema drugim tijelima, vrši poslove osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija.Prometna policija obavlja zadaće nadzora, kontrole i regulacije cestovnog prometa, vrši očevide prometnih nesreća, djeluje preventivno i represivno prema počiniteljima prometnih prekršaja te obavlja i druge poslove koji se tiču sigurnosti cestovnog prometa.
Kriminalistička policija obavlja zadaće sa ciljem pronalaska predmeta kaznenih djela, kao i hvatanje počinitelja kaznenih djela te rade poslove suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, gospodarskog, organiziranog, zlouporabe opojnih droga, suzbijanje maloljetničke delinkvencije) te poslove kazneno pravne zaštite djece i maloljetnih osoba. 

Policijskom postajom Požega rukovodi načelnik Krunoslav Kokić.

Policijska postaja Pleternica

Mjesto: Pleternica
Adresa: Vinogradska 5
Telefon: 034/454 739
Telefaks: 034/454 702

Kontakt-policajci Policijske postaje Pleternica

 
 
 


Policijska postaja Pleternica ustrojena je u sastavu Policijske uprave požeško-slavonske i to u njenom jugoistočnom dijelu. Mjesna nadležnost obuhvaća gradove Pleternicu i Kutjevo te općinu Čaglin, zajedno s pripadajućim naseljima. Površine je 567 km², obuhvaća 83 naselja te broji oko 22 400 stanovnika (popis iz 2001.). Graniči s Policijskom upravom brodsko-posavskom, osječko-baranjskom i virovitičko-podravskom te Policijskom postajom Požega.
Osim policijskih službenika temeljne i kriminalističke policije koji obavljaju poslove na terenu u Postaji je ustrojeno i 24-satno operativno dežurstvo. Pored ovlaštenih službenih osoba, u Postaji poslove administracije obavljaju i državni službenici i namještenici.
Operativno dežurstvo kao sastavni dio ove Postaje u kojem poslove obnašaju šefovi smjena ima 24-satnu pokrivenost što omogućuje građanima kontaktiranje policije u svako doba dana. Šef smjene zaprima prijave i dojave građana te upućuje i koordinira policijske službenike prema događanjima i potrebama na terenu. Isto tako, šefa smjene građani mogu kontaktirati ako imaju pitanja ili trebaju savjet ili pomoć.
Temeljna policija u svom je radu usmjerena na izvršenje zadaća kojima se jamči zaštita života i osobne sigurnosti ljudi, ostvarivanje njihovih prava i sloboda, održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira, veća sigurnost svih sudionika u cestovnom prometu, nadzor kretanja i boravka stranaca, zaštita određenih objekata od posebnog državnog interesa, zaštita štićenih osoba prigodom njihove posjete područjima i mjestima na području Postaje.
Kriminalistička policija provodi radnje i mjere na suzbijanju svih vidova kriminaliteta te prevenira i nalaže mjere i zadaće za smanjenje deliktnih ponašanja. Vrši izvide o načinu počinjenja kaznenih djela i traganje za mogućim počiniteljima.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Goran Alaber.