O nama

Slika /slike-vijesti/2021 godina/zgrada PU.jpg
Policijska uprava, u skladu sa Zakonom o policiji, na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja. Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.

PU požeško-slavonska ustrojena je 1. srpnja 1993. godine do kada je područje za koje je nadležna pripadalo PU Slavonski Brod. 

 

Na području Policijske uprave požeško-slavonske djeluju Policijske postaje Požega, Pleternica i Pakrac te Interventna jedinica policije Požega, a teritorijalno je nadležna nad gradovima Lipik, Pakrac, Pleternica, Požega i Kutjevo te općinama Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika.


Sjedište Policijske uprave požeško-slavonske nalazi se u Požegi, Josipa Runjanina 1. 


Tel.: +385 34 254 111
E-mail: pozesko-slavonska@policija.hr 

Radom Policijske uprave požeško-slavonske upravlja načelnik Željko Grgić.

U Policijskoj upravi požeško-slavonskoj djeluju: