Služba zajedničkih i upravnih poslova

Služba zajedničkih i upravnih poslova provodi zakone i druge normativne akte u nadležnosti Ministarstva, a koji se odnose na zapošljavanje, položaj, radno-pravne odnose zaposlenika te imovinsko pravne poslove Policijske uprave, razradu financijskog plana za Policijsku upravu te izvršavanje istog kao i upravljanje nekretninama na korištenju te njihovo održavanje. Obavlja usklađivanje, nadziranje i održavanje cjelovitog tehničkog sustava za potrebe Policijske uprave. Provodi propise u svezi rješavanja pravnog statusa državljana Republike Hrvatske i stranaca. Vrši nadzor nad provođenjem propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva, proizvodnje i prometa opasnih tvari i rada zaštitarskih i detektivskih tvrtki.

Službom zajedničkih i upravnih poslova upravlja voditelj.