Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se poslovi: prevencije, stručnog usavršavanja, analitički poslovi te poslovi odnosa s javnošću.
 
Ured načelnika:
 
 • Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica;
 • Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave;
 • Donosi programske i planske dokumente;
 • Izrađuje izvješća i prosudbe;
 • Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije;
 • Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave;
 • Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije;
 • Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja;
 • Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave;
 • Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama;
 • Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave;
 • U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima;
 • Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja;
 • Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika;
 • Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja;
 • U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.

 

Uredom upravlja zamjenik načelnika Policijske uprave.

 

Glasnogovornica Policijske uprave je Nikolina Janković 

Policijski službenik za odnose s javnošću je Siniša Jelić
 

Telefon: 034/254 111; 254 022; 254 122
Telefaks: 034/254 120
E-mail: pozesko-slavonska@policija.hr

Mediji se redovito obavještavaju o događanjima na području Policijske uprave, pismenim, usmenim putem, te putem redovnih konferencija za novinare, koje se održavaju jednom mjesečno u zgradi Policijske uprave, Josipa Runjanina 1, dok se izvanredne konferencije održavaju po potrebi ovisno o događajima od interesa za javnost. 
 
Predstavnici medija mogu svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 15.30 sati, putem telefona, faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije. Također mogu kontaktirati glasnogovornicu i izvan radnog vremena putem mobitela 099/815 3 826.