Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se poslovi zakonitosti postupanja, analitički poslovi, poslovi odnosa s javnošću, poslovi prevencije te poslovi stručnog usavršavanja policije.


Poslovi zakonitosti postupanja odnose se na ocjenu zakonitosti primjene policijskih ovlasti u radu policijskih službenika svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave. U Uredu načelnika također se zaprimaju i obrađuju predstavke i prijave građana na rad djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova te se u zakonskom roku od 30 dana podnositeljima upućuje odgovor o utvrđenom i poduzetom. Ukoliko se utvrdi povreda službene dužnosti protiv djelatnika slijedi  odgovarajući disciplinski postupak.

Analitički poslovi odnose se na praćenje i analizu sigurnosnih pojava, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se informacije i pregledi temeljnih sigurnosnih pokazatelja za razdoblja od jednog mjeseca pa sve do izrade godišnjih izvješća.

Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.

Pod poslovima prevencije podrazumijeva se osmišljavanje, provedba i usklađivanje preventivnih aktivnosti s ciljem unapređenja prevencije svih oblika kažnjivih ponašanja te podizanje ukupne kvalitete života zajedničkim i koordiniranim radom cijele zajednice.  

Poslovi stručnog usavršavanja policije uključuju i obuhvaćaju dopunsko stručno usavršavanje, vještine i rukovanje vatrenim oružjem, policijske treninge u primjeni policijskih ovlasti i opću tjelesnu pripremu policijskih službenika.
 

Uredom upravlja zamjenik načelnika Policijske uprave.

 

Glasnogovornica Policijske uprave je Nikolina Janković 

Policijski službenik za odnose s javnošću je Siniša Jelić
 

Telefon: 034/254 111; 254 022; 254 122
Telefaks: 034/254 120
E-mail: pozesko-slavonska@policija.hr

Mediji se redovito obavještavaju o događanjima na području Policijske uprave, pismenim, usmenim putem, te putem redovnih konferencija za novinare, koje se održavaju jednom mjesečno u zgradi Policijske uprave, Josipa Runjanina 1, dok se izvanredne konferencije održavaju po potrebi ovisno o događajima od interesa za javnost. 
 
Predstavnici medija mogu svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati, putem telefona, faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije. Također mogu kontaktirati djelatnike za odnose s javnošću i izvan radnog vremena putem mobitela 099/815 38 26.