Služba za javni red i sigurnost

Služba za javni red i sigurnost, kao ustrojstvena jedinica Policijske uprave, prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje na njega utječu. Nadzire, koordinira i usmjerava rad Policijskih postaja u neposrednom izvršavanju poslova iz nadležnosti policije, posebno mjera i aktivnosti koje osiguravaju stabilno stanje javnog reda i mira i sigurnosti prometa. Neposredno sudjeluje u osiguranjima javnih okupljanja, zaštiti objekata i osoba.
 
Službom za javni red i sigurnost rukovodi voditeljica.

U sklopu Službe za javni red i sigurnost djeluje Operativno-komunikacijski centar policije koji zaprima obavijesti o svim sigurnosnim događajima i pojavama na području Županije požeško-slavonske na telefon 192 koji je jedinstven na području cijele Policijske uprave.

Ukoliko dođe do tehničkih poteškoća na fiksnoj liniji broja 192 Operativno-komunikacijski centar građani mogu kontaktirati na broj mobitela: 091/7645–144

Operativno-komunikacijski centar nadalje vrši obradu zaprimljenih obavijesti, prosuđuje njihov značaj te daje u realizaciju putem teritorijalno nadležnih Policijskih postaja i nadzire realizaciju danih zadaća. Ukoliko se ispostavi da problem koje građani dojavljuju nije u ingerenciji policije u cijelini, policijski službenici građane upućuju na druga konkretna tjela državne uprave.
 
U realizaciji zadaća Operativno-komunikacijski centar usko surađuje sa Županijskim centrom za zaštitu i spašavanje (Centar-112) te drugim žurnim službama (vatrogasci, hitna pomoć, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i drugim nadležnim službama izvan sustava Ministarstva unutarnjih poslova), poglavito u slučajevima opasnosti uzrokovanim elementarnim nepogodama, havarijama, požarima, poplavama, epidemijama i dr. ugrozama .

Sva događanja se dokumentiraju i o njima se izvješćuju odgovorne osobe kao i javnost. 

Radom  Operativno-komunikacijskog centra rukovodi voditelj.