Poziv kandidatima/kandidatkinjama na razgovor (intervju)

Slika /MUP-Ilustracije/uprava_za_materijalno_finacijsle_poslove_pexel_com_01.jpg

Razgovor (intervju) sa kandidatima će se održati 16. i 17. srpnja (utorak i srijeda), s početkom u 8 sati u prostorijama Policijske uprave požeško-slavonske, Požega, Josipa Runjanina 1.

FOTO: Ilustracija

Pozivamo kandidate/kandidatkinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa objavljenog  dana 19. lipnja 2024. godine u Narodnim novinama broj 74/2024, te dana 20. lipnja 20324. godine  na web stranicama  Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Policijske uprave požeško-slavonske za radna mjesta:
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel materijalno-financijskih poslova
 
  • namještenik - IV. vrste (pomoćni djelatnik na tekućem održavanju)-1 izvršitelj/ica
  • namještenik - IV. vrste (spremačica) - 1 izvršitelj/ica
 
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel za upravne poslove
 
  • namještenik - IV. vrste (dostavljač) - 1 izvršitelj/ica
 
Razgovor (intervju) sa kandidatima će se održati 16. i 17. srpnja (utorak i srijeda), s početkom u 8 sati u prostorijama Policijske uprave požeško-slavonske, Požega, Josipa Runjanina 1.
 
Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će o terminu razgovora (intervjua) obaviješteni telefonskim putem.
 
Kandidati koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas, te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama u postupku oglasa. Obavijest će biti dostavljena elektroničkom poštom ili putem Hrvatske pošte.
 
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na razgovor (intervju), od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi provjere identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za
radno mjesto za koje se obavlja razgovor (intervju), ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava razgovor (intervju) nakon vremena određenog za početak razgovora (intervjua), neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama ocjenjuje osobnu prezentaciju i vještine komuniciranja, vještine interpersonalnih odnosa, motivaciju i osobne ciljeve kandidata/kinja za rad u državnoj službi.
 
Rezultati razgovora(intervjua) boduju se na način da se svakom pojedinom kandidatu/kinji dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
 
 Komisija za provedbu oglasa
 
 

Stranica