Statistika

Slika /MUP-Ilustracije/uprava_za_materijalno_finacijsle_poslove_pexel_com_01.jpg

Pokazatelji za 2019. godinu


Pokazatelji za 2018. godinu

Pokazatelji za 2017. godinu

Pokazatelji za 2016. godinu

Pokazatelji za 2015. godinu

Pokazatelji za 2014. godinu

Pokazatelji za 2013. godinu

Pokazatelji za 2012. godinu

Pokazatelji za 2011. godinu