Poziv za razgovor (intervju) kandidatima koji su se prijavili na Oglas

Slika /Općenito/RH MUP novi logo.jpg

Razgovor (intervju) će se održati dana 20. siječnja 2022. s početkom u 8 sati pa nadalje u prostorijama PU požeško-slavonske

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKA
 
Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
objavljenog dana 29. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama broj 145/2021,
te dana 30. prosinca 2021. godine na web stranicama Policijske uprave požeško-slavonske
i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave,
za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u
Policijsku upravu požeško-slavonsku objavljuje
 
POZIV ZA
RAZGOVOR (INTERVJU)
KANDIDATIMA/KINJAMA

 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u
Policijsku upravu požeško-slavonsku,
objavljenog dana 29. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama broj 145/2021,
te dana 30. prosinca 2021. godine na web stranicama Policijske uprave požeško-slavonske
i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave za sljedeće radno mjesto:
 
1.         Odjel materijalno-financijskih poslova
  • Spremačica - 1 izvršitelj/ica
 
koje će se održati dana 20. siječnja 2022. godine u prostorijama Policijske uprave požeško-slavonske, Josipa Runjanina 1, Požega sa početkom u 08.00 sati pa nadalje po prethodno sačinjenom rasporedu.
 
  • Kandidati razgovoru mogu pristupiti sukladno odredbama točke V. i VII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, br. 121/2021).
 
  • Točkom V. navedene Odluke propisano je kako se obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.
 
  • Točkom VII. navedene Odluke propisano je kako činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, osobe iz točke I. i V. ove Odluke mogu dokazivati predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza, i to:
– da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa
– da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije
– da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjesec
– da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.
 
  • RAZGOVOR (INTERVJU) PO OBJAVLJENOM OGLASU ODRŽAT ĆE SE SUKLADNO EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
 
  • KANDIDATI NA RAZGOVOR (INTERVJU) MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA
 
  • NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI NA RAZGOVOR (INTERVJU).
 
 
            Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas.
 
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
 
1.         Po dolasku na razgovor (intervju), od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja razgovor (intervju), ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava razgovor (intervju) nakon vremena određenog za početak razgovora (intervjua), neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu).
 
 
 
 
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na način da svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava razgovor (intervju) kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s razgovora (intervjua), te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka
 
 
 
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni putem telefona.
 
 
 
 
Komisija za provedbu oglasa
 
 


Stranica