Završena energetska obnova zgrade Policijske uprave požeško-slavonske

 • Slika /slike-vijesti/2020 godina/Energetska obnova zgrade PU/20200427_125538.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  

Ministarstvo unutarnjih poslova izvršilo je prijavu projekta „Energetska obnova zgrade Policijske uprave požeško-slavonske, na adresi Josipa Runjanina 1, 34000 Požega“ na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.
Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.
Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).
Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganje u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.
Projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 Policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost svih projekata (25 projekata) energetske obnove sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 101.033.711,29 kn.
Dana 20. prosinca 2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta energetske obnove policijske uprave Požeško-slavonske.
Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 7.339.728,75 kn (s PDV-om). Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 6.596.651,00 kn (s PDVom), dok dodijeljena bespovratna potpora iznosi 4.023.772,48 kn (s PDV-om).


Ukupna vrijednost projekta sukladno stvarnim ugovorenim vrijednostima iznosi 8.412.486,51 kn (s PDV-om).

Svrha provedbe projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove.

U sklopu projekta izvršeni su sljedeći radovi:
 • zamjena postojeće stolarije i bravarije,
 • obnova krova,
 • izvedba kontakte fasade ETICS,
 • toplinska izolaciju podrumskih zidova grijanog dijela,
 • zamjena postojeće unutarnje i vanjske rasvjete,
 • ugradnja termostatskih ventila,
 • zamjena miješalice vode i vodokotlića,
 • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje vode i energije i kontrolnih mjerila energenata i vode.
Radovi na energetskoj obnovi zgrade Policijske uprave požeško-slavonske započeli su dana 06.08.2019., a uspješna primopredaja radova izvršena je dana 08.06.2020. godine.
Radove na energetskoj obnovi izvela je tvrtka L PROJEKT d.o.o., Jakšić
Usluge stručnog nadzora provodila je tvrtka TERMO PROJEKT d.o.o, Požega.
Usluge projektantskog nadzora provodila je tvrtka INEL d.o.o., Đakovo.
Energetskom obnovom zgrade Policijske uprave požeško-slavonske ostvareni su sljedeći rezultati:
 • smanjenje toplinske energije za grijanje za 50,82%,
 • smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 41,35%,
 • smanjenje emisije CO2 za 43,06%.
Zgrada Policijske uprave požeško slavonske prije projekta energetske obnove bila je svrstana u energetski razred G, dok je nakon realizacije projekta energetske obnove svrstana u energetski razred C.
Radovi su izvedeni u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18 i 36/19).

Zgrada prije energetske obnove:


 
Zgrada nakon energetske obnove:
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 
 

Stranica