Služba policije

Služba policije, kao ustrojstvena jedinica Policijske uprave, prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje na njega utječu. Nadzire, koordinira i usmjerava rad Policijskih postaja u neposrednom izvršavanju poslova iz nadležnosti policije, posebno mjera i aktivnosti koje osiguravaju stabilno stanje javnog reda i mira, sigurnosti prometa, učinkovito suzbijanje nezakonitih migracija, protueksplozijsku zaštitu. Neposredno sudjeluje u osiguranjima javnih okupljanja, zaštiti objekata i osoba.
 
Službom policije rukovodi voditeljica.

U sklopu Službe policije djeluje Intrevnetna jedinica policije PU požeško-slavonske.

Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije obavlja sve poslove iz djelokruga rada policije, a poglavito poslove osiguranja svih vrsta javnih okupljanja gdje se opravdano očekuje narušavanje javnog reda i mira u manjem ili većem obimu, sprječava narušavanje i uspostavlja javni red i mir narušen u većem opsegu.
 
Isto tako Interventna policija se angažira u slučajevima opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i katastrofama.
 
Nadalje, Interventna policija pruža asistencije drugim državnim tijelima na njihov zahtjev. Pruža pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama pri složenijim intervencijama i zadaćama kao što su racije, blokade, pretrage terena, uhićenja, osiguranje mjesta događaja i dr. .

U svom svakodnevnom radu Interventna policija provodi osiguranje štićenih objekata i osoba.

Interventnom jedinicom policije rukovodi zapovjednik.